SCRISOARE DESCHISĂ: Institutul pentru Solidaritate Socială solicită Ministerului Educației și Cercetării publicarea seturilor de date pe care le colectează

Stimată doamnă Ministru Monica Anisie, Stimate colege și stimați colegi cercetători, Institutul pentru Solidaritate Socială lansează un apel public către Ministerul Educației și Cercetării pentru publicarea periodică a bazelor de date necesare realizării unor analize științifice, bine fundamentate, în domeniul politicilor educaționale.  Rezultatele la Evaluarea Națională, recent publicate, arată încă o dată problemele profunde cuRead more about SCRISOARE DESCHISĂ: Institutul pentru Solidaritate Socială solicită Ministerului Educației și Cercetării publicarea seturilor de date pe care le colectează[…]

Stimată doamnă Ministru Monica Anisie,

Stimate colege și stimați colegi cercetători,

Institutul pentru Solidaritate Socială lansează un apel public către Ministerul Educației și Cercetării pentru publicarea periodică a bazelor de date necesare realizării unor analize științifice, bine fundamentate, în domeniul politicilor educaționale. 

Rezultatele la Evaluarea Națională, recent publicate, arată încă o dată problemele profunde cu care se confruntă sistemul de învățământ din România. Remarcăm faptul că diferențele semnificative între rezultatele elevilor/elevelor în funcție de mediul de rezidență au rămas la același nivel ca în 2017.

Pentru a putea elabora analize și propuneri de politici publice relevante, comunitatea științifică are nevoie de seturi de date deschise consistente. Nu putem combate problemele sistemice dintr-un sistem pe care nu îl cunoaștem mai întâi. Astfel, vă solicităm să deschideți Ministerul Educației către comunitatea științifică și să publicați seturile de date de care ministerul dispune. 

Întrucât suntem în perioada examenelor naționale, vă rugăm să vă asigurați că și în acest an va fi disponibilă public, pe site-ul data.gov.ro, o bază de date cu rezultatele la Evaluarea Națională și Bacalaureat, așa cum s-a întâmplat și în anii anteriori. Este important să fie incluse informații privind genul candidaților, mediul de rezidență al acestora și mediul de rezidență al unităților școlare din care provin. În cazul absolvenților de clasa a VIII-a, este importantă și includerea unităților școlare (incluzând codurile SIRUES/SIIIR al unităților, precul și codul SIRUTA al localității) în care elevii sunt repartizați.

Includerea codurilor SIRUTA, SIRUES și SIIIR  este necesară corelării datelor Ministerului Educației cu alte baze de date existente și ar permite analize în profunzime ale datelor educaționale.

Atragem atenția, cu această ocazie, că pentru anul 2018 nu este disponibil niciun document privind examenele naționale pe site-ul data.gov.ro. Prin urmare, vă rugăm să faceți disponibile și datele din acel an.

Cel mai important, vă solicităm pornirea unui dialog deschis între minister și comunitatea științifică. Ministerul culege de la nivelul școlilor și al celorlalte structuri din teritoriu foarte multe informații. Pentru a putea fundamenta politici publice cu scopul combaterii decalajelor existente în sistem este necesară colectarea și publicarea în mod sistematic și uniform a datelor privind:

  • Infrastructura școlară;
  • Participare la educație;
  • Rezultate școlare;
  • Condițiile sociale și economice ale elevilor/elevelor;
  • Continuarea studiilor și/sau inserția pe piața muncii;
  • Cariera didactică.

Sunt necesare date la nivel de elev/elevă, la nivel de cadru didactic, marcate în așa fel încât să poată fi urmărită evoluția în timp a persoanei și situației acesteia. Ținând cont de prevederile GDPR, vă rugăm să dispuneți organizarea bazelor de date prin folosirea unor coduri unice de identificare a elevilor/elevelor și cadrelor didactice, similare numerelor matricole, care să permită trasarea parcursului educational între Evaluarea Națională din acest an și examenele de Bacalaureat ulterioare, respectiv a carierei didactice. În vederea elaborării unor analize statistice aprofundate, trebuie să putem identifica parcursul educațional al elevilor și trebuie ca aceștia să dețină un cod identificator unic care sa permita trasabilitatea. Utilizarea codurilor de la EN 2020 este o excelentă soluție, cu condiția menținerii acestor coduri identice pentru Bacalaureatul de peste 4 ani, când actuala generație teoretic ar trebui să absolve ciclul liceal.

Pentru o mai bună colaborare, considerăm că ar fi benefică o întâlnire între reprezentanți ai ministerului și cercetători dispuși a lucra cu astfel de date. O astfel de întâlnire ne-ar permite să înțelegem în primul rând ce fel de date și cum le culege ministerul. Suntem deschiși, totodată, să colaborăm pentru a facilita găsirea de către minister a unor soluții necesare colectării și transmiterii unor seturi de date fără a crea blocaje suplimentare în sistem.

Invităm comunitatea de cercetătoare și cercetători din România să se alăture apelului nostru, semnând și distribuind scrisoarea.

Semnatari din partea Institutului pentru Solidaritate Socială:

Gabriel Bădescu (Centrul pentru Studiul Democrației, Universitatea Babeș-Bolyai – UBB)

Mădălina Muscă

Mihai Vasile

Sorin Gog (UBB)

Co-semnatari:

Bogdan Florian (Școala Națională de Studii Politice și Administrative – SNSPA)

Sebastian Țoc (Institutul de Cercetare a Calității Vieții, SNSPA)

Andreea Gheba (Școala Națională de Studii Politice și Administrative)

Claudiu Tufiș (Facultatea de Științe Politice Universitatea București)

Alina Botezat (Institutul de Cercetări Economice și Sociale “Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași)

Alexandru Cohal, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași

Ioana Schiopu (ESADE, Barcelona)

Elena-Maria Chiriță – fostă studentă la Facultatea de Științe Politice, SNSPA, absolventă de masterat Administrarea Afacerilor în turism

Adriana Mihai, Universitatea din București

Maria Polipciuc, doctorandă în economie la Universitatea din Maastricht, Olanda

1 thought on “SCRISOARE DESCHISĂ: Institutul pentru Solidaritate Socială solicită Ministerului Educației și Cercetării publicarea seturilor de date pe care le colectează

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.