Institutul pentru Solidaritate Socială (ISS) salută prezența propunerii transmise de către noi la sfârșitul lunii februarie în cadrul Planului Național de Relansare și Reziliență (PNRR)!

ISS a elaborat o propunere ce vizează soluții integrate de îngrijire a persoanelor vârstnice pornind de la practica europeană în domeniu. Astfel, în cadrul PNRR, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială, Componenta 3 – Infrastructură socială și cămine de bătrâni regăsim printre problemele identificate exact necesitatea de a îmbunătăți radical sistemul de îngrijire deRead more about Institutul pentru Solidaritate Socială (ISS) salută prezența propunerii transmise de către noi la sfârșitul lunii februarie în cadrul Planului Național de Relansare și Reziliență (PNRR)![…]

ISS a elaborat o propunere ce vizează soluții integrate de îngrijire a persoanelor vârstnice pornind de la practica europeană în domeniu. Astfel, în cadrul PNRR, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială, Componenta 3 – Infrastructură socială și cămine de bătrâni regăsim printre problemele identificate exact necesitatea de a îmbunătăți radical sistemul de îngrijire de lungă durată pentru vârstnici (printre care se numără și cei cu dizabilități) în contextul îmbătrânirii demografice, depopulării, infrastructurii precare și finanțării deficitare.

Prin urmare, unul dintre obiectivele acestei componente este exact “creșterea calității și gradului de acoperire cu servicii sociale rezidențiale în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice”. Printre investițiile listate se enumeră:

 1. Reforma sistemului de servicii sociale de îngrijire de lungă durată pentru a-l face mai acoperitor, mai rezilient și mai calitativ, atât pentru vârstnici cât și pentru copii.
 2. Reabilitarea, consolidarea (inclusiv seismică), modernizarea, extinderea sau reconstrucția și dotarea căminelor publice pentru persoane vârstnice care funcționează în baza standardului minim de calitate (clasa a III-a de calitate).
 3. Construirea, dotarea și asigurarea funcționării unor centre pentru persoane vârstnice, furnizate la nivel județean pe baza unor prototipuri de centre rezidențiale pentru vârstnici, inclusiv cu posibilitatea înființării unor unități mobile de îngrijire la domiciliu.

Propunerea ISS vizează operaționalizarea unor centre de îngrijire integrată organizate conform unor exemple de bună practică și a unui model de organizare și gestiune (roadmap) stabilit la nivel european, i.e. Proiectul SUSTAIN: Sustainable tailored integrated care for older people in Europe.

Mai precis, activitățile intervenției propuse sunt următoarele:

 1. Actualizarea informațiilor referitoare la stadiul implementării obiectivelor relevante din SNS 2014-2020 și evaluarea implementării la nivel local.

Scopul este acela de a realiza o evaluare clară cu privire la dificultăți, lecții învățate și propunerea unor soluții punctuale. 

 • Organizarea unei noi cartografieri a gradului de acoperire a serviciilor medicale și sociale de la nivel local.

Scopul este de a actualiza cartarea nevoilor de servicii de asistență comunitară cu accent pe nevoile actuale și estimate de la nivel local pentru îngrijirile pe termen lung atât într-un mediu instituționalizat, cât și rezidențial. Este necesară să fie inclusă o cuantificare cantitativă și calitativă a nevoilor aparținătorilor din mediul rezidențial în vederea evaluării impactului asupra bugetului de servicii sociale și a pieței muncii, mai ales dintr-o perspectivă de egalitate de gen, femeile fiind predispuse să devină aparținători (in)formali, aspect ce le afectează bunăstarea financiară.

 • Discutarea în cadrul grupului de lucru interministerial pe asistență medicală comunitară modelul de îngrijire integrată (roadmap) elaborat la nivel european și evaluarea modelelor de bună practică implicate în cadrul proiectului european SUSTAIN.

Scopul este de a stabili cel puțin 3 centre/ zone de intervenție în regim pilot în cadrul cărora să se aplice roadmap-ul european în ceea ce privește îngrijirea integrată pentru persoane vârstnice. Îngrijirea integrată se poate realiza în centrele deja existente sau se poate operaționaliza în jurul mediului rezidențial al beneficiarului. 

 • Organizarea cadrului legislativ și administrativ (fișe de post, standarde de cost, finanțare, interconectarea bazelor de date, protocoale de îngrijire/ colaborare,etc) necesar implementării intervenției în cele 3 centre/ zone de intervenție în regim pilot.
 • Stabilirea de parteneriate și operaționalizarea unor relații de cooperare cu cel puțin 3 centre-modele de bună practică de la nivel european.

Scopul este de a împărtăși experiențe pentru îmbunătățirea practicilor curente.

 • Operaționalizarea, susținerea și monitorizarea celor 3 centre/ zone pe durata implementării intervenției.
 • Evaluarea implementării și a rezultatelor intervenției în cele 3 centre/zone pilot și elaborarea sugestiilor de politică publică conform rezultatelor evaluării.

În funcție de rezultate, modelul intervenției în zonele pilot poate fi operaționalizat pe o scară mai largă.

Obiectivele urmărite sunt următoarele:

 1. Îmbunătățirea calității serviciilor medico-sociale și a rezultatelor acestora pentru persoanele vârstnice și aparținătorilor la nivel local.
 2. Îmbunătățirea funcționării, a cooperării și comunicării în cadrul echipelor multidisciplinare implicate în îngrijirea integrată.
 3. Îmbunătățirea cost-eficacității serviciilor de îngrijire integrată.
 4. Îmbunătățirea încrederii beneficiarilor în serviciile publice locale și naționale în sectorul medico-social.

În contextul românesc, prin implementarea unor astfel de modele de îngrijire integrată, administrațiile publice locale vor fi mai bine susținute în a respecta obligațiile privind asigurarea serviciilor de îngrijire integrate conform nevoilor locale și combaterea cost-eficace și sustenabilă a marginalizării. De asemenea, se urmărește în mod proactiv structurarea și coordonarea îngrijirii persoanelor în vârstă în mediul rezidențial și îmbunătățirea rezultatelor în materie de sănătate, limitând în același timp cheltuielile cu asistența medicală.

ISS urmărește dezvoltarea cercetării de specialitate, a informării și dezbaterilor privind politicile publice românești, europene și internaționale. Țintim să dezvoltăm o platformă de elaborare, dezbatere și promovare de politici publice și oferirea de consultanţă şi expertiză calificată pe probleme de ordin economic și social.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.