Activități

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Institutul pentru Solidaritate Socială își propune realizarea următoarelor tipuri de activități:

 1. organizarea de seminarii, ateliere, simpozioane, forumuri, conferinţe şi alte evenimente similare, activităţi de monitorizare şi evaluare, certificare şi auditare a acţiunilor în domeniul dezvoltării durabile;
 2. organizarea de campanii de conştientizare, informare şi promovare;
 3. programe de formare profesională, inclusiv calificare şi recalificare, specializare şi perfecţionare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. organizarea de vizite de studiu şi schimburi de bune practici şi expertiză;
 5. activităţi de informare, consiliere si asistenţă profesională pentru grupurile defavorizate şi alte grupuri/persoane vizate de obiectivele asociaţiei;
 6. activităţi de managementul proiectelor şi programelor;
 7. dezvoltarea şi gestionarea de scheme de sprijin şi finanţare; 
 8. elaborarea de publicaţii inclusiv electronice;
 9. activităţi de marketing şi promovare;
 10. crearea, gestionarea şi participarea în diferite structuri (comitete, organizaţii etc.);
 11. cercetări, studii, analize, inclusiv analize sociale, economice sau culturale;
 12. dezvoltarea de instrumente, metode şi standarde;
 13.  organizarea şi gestionarea de centre de resurse şi baze de date şi informaţii, asigurând protecţia datelor personale conform legislaţiei în vigoare;
 14. organizează concursuri, acordă premii anuale şi burse;
 15. înfiinţează sau participă în societăţi al căror obiect de activitate are legătură cu obiectivele Asociaţiei;
 16. creează departamente, secţii, corpuri, grupuri, comisii etc. de specialitate, ştiinţifice în vederea studierii şi dezbaterii problemelor de interes;
 17. prezintă şi susţine în faţa forurilor de decizie punctele de vedere ale Asociaţiei;
 18. alte activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.