Membri

Eniko Vincze – Profesor la UBB, predă cursuri despre Europa socială, sociologia relațiilor internaționale, metodologia cercetării sociale, teorii urbane critice. Activistă pentru dreptate locativă în cadrul mișcării Căși sociale ACUM! din Cluj și coaliția națională Blocul pentru Locuire Interese de cercetare: locuirea – politică, politici și experiențe trăite, dezvoltare urbană, dezvoltare imobiliară și financializarea locuirii, marginalizare și inegalități socio-spațiale, rasism. (CV)


Ágota Ábrán – cercetător științific în antropologie la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău Ágota Ábrán este cercetător științific în antropologie la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău. Și-a obținut doctoratul în antropologie socială în 2018 la Universitatea din Aberdeen, Scoția, cu o temă care analizează procesul prin care buruienile devin plante medicinale în Transilvania secolului XX și de azi. Este interesată de procese de comodificare, lanțuri de comodități, etnografia speciilor multiple, procese de creare de valoare, antropologia corpului, antropologie medicală și religioasă. În prezent lucrează pe tema corpurilor care ingerează mâncare și medicamente. (CV)


Valentina-Andreea Dimulescu este absolventă a Facultății de Științe Politice, departamentul de limbă engleză (Universitatea București) și deține două diplome de masterat: Masterat în Științe Politice de la Universitatea Central Europeană (CEU) din Budapesta (Ungaria) și un Masterat în Studii de Integrare Europeană de la Centrul pentru Studii de Integrare Europeană (ZEI) din Bonn (Germania). De asemenea, este Fellow al Fundației Konrad Adenauer, biroul din București (KAS). Valentina are o experiență de peste 6 ani în sectorul think tank din România în calitate de manager de proiecte cu finanțare internațională și privată, coordonator al unei publicații academice (Romanian Journal of Political Science), cercetător senior în domeniul politicilor publice și reprezentant extern în cadrul unor structuri asociative și evenimente (inter)naționale. În plus, a publicat analize de politici publice în domenii precum managementul fondurilor europene, corupție, dezvoltare regională, achiziții publice, energie, migrație, dar și articole în reviste academice internaționale pe teme legate de politica românească și afacerile europene. În ceea ce privește interesele și activitatea ei de cercetare, Valentina este interesată nu numai în chestiunea gestionării fondurilor europene, ci și a aspectelor legate de buna guvernare a acestui sector. Mai mult, este interesată de politicile europene în ceea ce privește statul de drept și justiție, dezvoltarea regională, energie și sănătate. (CV)


Andrei-Sorin Herța este cercetător științific în socio-antropologie la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și doctorand în sociologie la Universitatea Babeș-Bolyai. Ca cercetător aplic ecologia politică în înțelegerea conservării biodiversității și dezvoltării durabile. Recunoscând multiple dimensiuni care se intersectează în co-producerea naturii și societății, biologice, economice, politice, științifice, morale și diverși actori aflați în relații de putere asimetrice, cred în capacitatea antropologiei de a crea punți de legătură și a coordona perspective interdisciplinare asupra mediului. (CV)


Gabriel Troc este conferențiar în cadru Departamentului de Sociologie al Universității Babeș-Bolyai. A obținut titlul de doctor în filosofie în 2004 și a absolvit un program masteral în antropologie culturala în 1998, ambele la Universitatea Babeș-Bolyai. A beneficiat de stagii de formare și cercetare la Universitatea din Sussex, Universitatea din Utrecht, Universitatea Yale și Universitatea Central Europeană. A fost cercetător postdoctoral Fulbright la UCLA în 2007-2008 și profesor invitat în cadrul aceleiași universități în 2009. Interesele sale de cercetare includ situația populaților de romi din mediul rural, migrația transnațională, dezvoltarea urbană, stratificarea socială și relațiile de muncă în perioada postsocialistă. A realizat cercetări de teren în diferite zone rurale din România (Țara Oașului, Maramureș, Sălaj, Teleorman, Delta Dunării) și Italia (Lombardia, Veneto). A publicat o carte de autor pe tema postmodernismului în antropologia culturală și a co-editat mai multe volume colective. Din 2016 este editor executiv al revistei Studia UBB Sociologia. (CV)


Adina Mocanu este cercetătoare post-doctorandă la centrul ADHUC (Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat), din Barcelona. Este membră a Centrului pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale, din România, și coordonatoare a echipei de traducere și interpretare în cadrul Conferințelor și a Școlii de Vară de la Telciu. Face parte și din echipa de redacție a revistei online Prăvălia Culturală. A terminat un doctorat în Studii culturale la Universitatea din Barcelona, în 2017. Are două mastere: unul în studii culturale, în cadrul programului “Construcción y representación de identidades culturales” (2012), la aceeași universitate spaniolă și altul de Literatură Română în Context European (2010), la Universitatea din Craiova. A obținut numeroase burse de cercetare: pentru doctorat, de la Guvernul Catalan (2013-2016), pentru master de la Guvernul Spaniol (2011-2012). A făcut un stagiu de cercetare la Cornell University (2015), la College of Arts și la Trinity College (2014), în Dublin. A primit o bursă la școala de vară “Saperi delle donne e cultura di genere” de la Università del Salento, în colaborare cu Paris 8, Franța, în 2014. A publicat articole pe tema copilăriei în literatura română, teorie feministă și studii de gen în limbile spaniolă, catalană și engleză. Dintre articolele publicate amintim: “Stories of Suffering. Bodies and Illness in Post-communist Romanian Literature” în Colloquia Comparative Litterarum, vol. 3, nº 1, iulie, 2017, pp.144-152. “Despre vulnerabilitate și inocență în romanele Hai să furăm pepeni, de Nora Iuga și Kinderland, de Liliana Corobca” în România. Studii media și analize, Xenia Negrea, Ionuț Răduică, Dan Valeriu (coord.), Sitech, 2017, pp. 123-139. “La vulnerabilidad de las niñas en la transición poscomunista: Doina Ruști y Nora Iuga” în La infancia en femenino: Las niñas, Maria Dolors Molas Font și Aroa Santiago Bautista (eds.) Icaria, 2016, pp.217-229. (CV)


Ciprian Bogdan – Lector, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Ciprian BOGDAN este lector la Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai unde susţine cursuri şi seminarii privind ideologiile politice sau mişcările de protest contemporane. Cu un doctorat în filosofie în care tratează problema subiectivităţii în discursul filosofic modern, interesele sale de cercetare din ultimii ani se îndreaptă spre reconstrucţia teoriei critice în sensul depăşirii paradigmei comunicative (Jürgen Habermas) ori a celei bazată pe recunoaştere (Axel Honneth) şi al revenirii la critica sistemului capitalist în spiritul analizelor primei generaţii a teoriei critice (Max Horkheimer şi, mai ales, Theodor W. Adorno). (CV)


Lara Merling lucreaza ca si economist pentru Confederatia Internationala a Sindicatelor (ITUC) in Washington DC. Lara deține un B.A. în matematică dsi un M.S. în teorie si politica economica obtinute in Statele Unite. Cercetările ei evidențiază efectelor devastatoare pe care politicile de austeritate, promovate de institutii precum Fondul Monetar International si Banca Mondiala le au asupra vieții oamenilor. Lara este de asemenea asociat de cercetare la Center for Economic and Policy Research, Washington DC. (CV)


Andrei Sterescu – Cercetător Asociat ISS, Masterand in Științe Sociale și Politici Publice la Sciences Po Paris și The Hertie School. Interese de cercetare: interese de cercetare: “Economie Politică, Guvernarea Economică și Politică a Uniunii Europene, Inegalitate Socială și Economică, Reforma Statului Social.” (CV)


Valer Simion Cosma – Cercetător, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalăuc (CV)


Veronica Lazăr – Cercetătoare în științe sociale (CV)


Elena Trifan este doctor în sociologie cu o teza despre practicile de dezvoltare personală și relațiile sociale. Este cadru didactic asociat la SNSPA unde preda Introducere în Antropologie și Antropologia Relațiilor de Muncă. Este cercetător independent și a colaborat cu numeroase instituții naționale și internaționale, pe tematici de cercetare socială. Este interesată de justiție socială, relații de muncă și stratificare socială. (CV)


Tudorina Mihai – Cercetătoare în științe sociale (CV)


Oana Mateescu – Cercetătoare în științe sociale (CV)


Andrei Sorescu – Cercetător în științe sociale (CV)


Miki Braniște (CV)


Anca Dohotariu holds a PhD in Sociology (Ecole Hautes Etudes en Sciences Sociales Marseille, 2010) and she is currently Associate Professor at the Faculty of Political Science of the University of Bucharest. Her research interests are related to social and family policies, equal opportunities policies, family sociology, and gender studies. She coordinated different research projects, among which a post-doctoral research on work-life balance in the case of academics working in public universities in post-communist Romania (2014-2015). She is also member (since 2012) of the CR 08 “Family” Research Group of AISLF (Association Internationale des Sociologues de Langue Française) and she is currently member of the Management Committee and WG1 as well as WG4 on the COST Action CA18119“Who Cares in Europe? (CV)


Iulia Hașdeu (CV)


Mihai Lukács (CV)


Maria Martelli a absolvit masteratul de Cercetare Sociologică Avansată la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj, cu o teză critică la recurența unor perspective antropocentrice și neoliberale în cadrul strategiilor de educație pentru dezvoltare durabilă. Este interesată de înțelegerea și critica structurilor de putere și dominație, îndreptându-și atenția specific spre dualitatea dintre natură și cultură. Consideră important ca producerea de cunoaștere să fie sensibilă la contextul actual și urgent al schimbărilor climatice. (CV)


Attila Szigeti, lect. dr. univ., Departamentul de Filosofie în limba maghiară, UBB. Coordonează activitățile de cercetare din cadrul masteratului de ”Teorie critică și studii multiculturale” (UBB) și grupul de cercetare ”Teorie critică și fenomenologie contemporană” din cadrul Centrului de Filosofie Aplicată (UBB). Cercetează și predă în următoarele domenii ale filosofiei contemporane: teorie critică și filosofie socială critică, filosofie franceză și fenomenologie contemporană, filosofia minții și a ştiinţelor cognitive. Arii și probleme de cercetare curente: filosofia biopoliticii, critica ideologiei, critica valorii, feminism marxist (teoriile reproducției sociale), ecologie marxistă (teoriile Capitalocenului), problema comodificării timpului și a accelerației sociale. (CV)


Vătavu Bogdan – Bibliotecar, Biblioteca Județeană «Octavian Goga», Cluj-Napoca și cercetător în istorie (CV)


Ileana Rotaru, conferențiar universitar, Universitatea de Vest din Timișoara (CV)